Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ "ΚΤ.ΥΠ ΑΕ" ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΗ ΚΩ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για τις αυτοψίες κλιμακίων μηχανικών της «Κτιριακές Υποδομές» στην Κω.


Κλιμάκια μηχανικών της «Κτιριακές Υποδομές» (πρώην ΟΣΚ. ΔΕΠΑΝΟΜ. ΘΕΜΙΣ, τ. ΚΕΔ) αναχώρησαν για την Κω, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ελέγχους σε σχολικά κτίρια και στις μονάδες Υγείας του νησιού, ανταποκρινόμενοι για ακόμα μια φορά άμεσα και ουσιαστικά στις έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν από το μεγάλο σεισμό. 


Όπως έχουμε τονίζει κατ΄επανάληψη, σε μία περιοχή και μία περίοδο έντονης σεισμικής δραστηριότητας, το κράτος οφείλει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στον τομέα της αντισεισμικής προστασίας. Οι Κτιριακές Υποδομές είναι ο μοναδικός συγκροτημένος τεχνικός φορέας του Δημοσίου που οι εργαζόμενοί του έχουν την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την ετοιμότητα να ανταποκριθούν παράλληλα με το τρέχον έργο, σε εκτεταμένους Προσεισμικούς και μετασεισμικούς ελέγχους και τις αναγκαίες παρεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια, νοσοκομεία και γενικότερα σε κάθε δημόσιο κτίριο. 


Τονίζουμε για ακόμα μία φορά ότι, ειδικά οι Προσεισμικοί έλεγχοι θα πρέπει να επισπευστούν και αυτό απαιτεί να απεμπλακούν από τους γενικότερους ελέγχους κτιρίων (ενεργειακούς και άλλους) που γίνονται με στόχο την ένταξη κτιρίων σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Όπως δείχνει και ο σημερινός σεισμός στην Κω αλλά και ο προηγούμενος στη Μυτιλήνη, κάθε καθυστέρηση ή κωλυσιεργία στους προσεισμικούς ελέγχους και γενικότερα στην λήψη πλέγματος μέτρων αντισεισμικής προστασίας, στοιχίζει ανθρώπινες ζωές και τραυματισμούς, ενώ προκαλεί εκτεταμένες και ανυπολόγιστες καταστροφές.

  


Είναι καθοριστικής σημασίας ζήτημα να έχει το κράτος ένα συγκροτημένο τεχνικό φορέα όπως οι «Κτιριακές Υποδομές», ο οποίος να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις σημαντικές ανάγκες της κοινωνίας για σύγχρονα και ασφαλή δημόσια σχολεία, νοσοκομεία και άλλα δημόσια κτίρια, στις κατεπείγουσες ανάγκες προσεισμικών ελέγχων και παρεμβάσεων, αλλά και στις έκτακτες ανάγκες που δυστυχώς προκύπτουν, όπως ο πρόσφατος σεισμός στη Μυτιλήνη και ο σημερινός στην Κω. Οι εργαζόμενοι έχοντας πλήρη επίγνωση αυτής της κατάστασης και αυτών των αναγκών, θεωρούμε απαράδεκτη την ένταξη του δημόσιου φορέα που εργαζόμαστε στο Υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων και αγωνιζόμαστε για:1.ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΝΤΑΞΗ του μοναδικού συγκροτημένου τεχνικού-κατασκευαστικού φορέα του κράτους από το Υπερταμείο Ιδιωτικοποιήσεων.
2.ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ και ΕΝΙΣΧΥΣΗ του Δημόσιου χαρακτήρα, των αρμοδιοτήτων, της κρατικής χρηματοδότησης και του έργου μας, στην κατεύθυνση της καθολικής παροχής δημόσιων δωρεάν σύγχρονων & ασφαλών κτιριακών υποδομών (σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια κ.ά.).
3.ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ της δουλειάς και των εργασιακών μας δικαιωμάτων.


Για το Δ.Σ. του Σωματείου

         Ο πρόεδρος                                                 Ο γεν. γραμματέας
                Μανώλης  Δανδουλάκης                              Σάκης Παπαδόπουλος
                       6977-674562                                                  6971-900537


Και η ΑΔΕΔΥ στο πλευρό των εργαζομενων στην "ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε."


Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στηρίζει τον αγώνα του Σωματείου των εργαζομένων στις κτιριακές υποδομές ενάντια στην ένταξή τους στο Υπερταμείο. 

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ "ΚΤ.ΥΠ ΑΕ"    


                                             Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410 ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: Να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων της εταιρεία “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” (ΚΤΥΠ ΑΕ), ο δημόσιος κοινωνικός της χαρακτήρας.

Η εταιρεία “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” (ΚΤΥΠ ΑΕ), που προήλθε από την συγχώνευση-συγκόλληση των εταιρειών Ο.Σ.Κ. Α.Ε., ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε., τεχν.ΚΕΔ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος τεχνικός φορέας του Δημοσίου για τις δημόσιες κτιριακές υποδομές της χώρας (σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια, σωφρονιστικά καταστήματα, κ.ά.).
Το ισχύον νομικό καθεστώς λειτουργίας της, οι σκοποί της, οι οριζόμενοι με νόμο τρόποι εξυπηρέτησης των σκοπών της, η επόπτευση της από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι καθορισμένες σχέσεις με τα υπουργεία και τους φορείς του Δημοσίου, οι πόροι της και oι τρόποι χρηματοδότησής της, καθόριζαν και διασφάλιζαν ως ένα βαθμό το έργο και τις υπηρεσίες που παρείχε ως Δημόσιος φορέας, έως την ένταξη της εταιρείας στο Υπερταμείο.
Η τεχνική ωρίμανση λύσεων, η εξεύρεση οικοπέδων, η χωροθέτηση, η μελέτη και δημοπράτηση έργων, οι προδιαγραφές των δημοσίων κτηριακών κατασκευών, ο έλεγχος των υπαρχόντων δημοσίων κτηρίων, ο προγραμματισμός των αναγκαίων παρεμβάσεων σε αυτά, η επίβλεψη των έργων, η οικονομική-νομική-τεχνική διαχείριση της κατασκευής δημοσίων κτηρίων, καθώς και η παραλαβή αυτών, αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του έργου της εταιρείας, το οποίο μόνο Δημόσιοι Φορείς και Υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν, στη βάση ενός συγκεκριμένου και σαφώς καθορισμένου νομικού πλαισίου, που θα το διασφαλίζει.
Με την ένταξη της εταιρείας ΚΤΥΠ Α.Ε. στο Υπερταμείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο ίδρυσης αυτού και των θυγατρικών του, όπως η ΕΔΗΣ Α.Ε. στην όποια εντάσσεται η ΚΤΥΠ Α.Ε., διαπιστώνουμε ότι:
1.Η εταιρεία χάνει τελείως τον χαρακτήρα και τις αρμοδιότητές της ως φορέας του Δημοσίου. Σύμφωνα με την παρ.4 του αρθρ.184 του ν.4389/27.05.2016 «Η εταιρεία (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., της οποίας θυγατρική είναι η ΕΔΗΣ Α.Ε.) δεν ανήκει στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα,..».
2.Καταργείται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο λειτουργίας της ΚΤΥΠ Α.Ε., η επόπτευσή της από το υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ, καθώς και οι σχέσεις της με τα υπουργεία & φορείς του Δημοσίου που μπορούσαν να αναθέτουν έργο σε αυτήν. Σύμφωνα με την παρ.3 του αρθρ.184 του ν.4389/27.05.2016 «Η εταιρεία (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., της οποίας θυγατρική είναι η ΕΔΗΣ Α.Ε.) διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920».  
3.Ο σκοπός της ΚΤΥΠ Α.Ε., όπως αυτός ορίζεται στην παρ.2.1 του αρθρ. 132 του ν.4199/2013, δεν περιλαμβάνεται στους προσδιορισμένους σκοπούς του υπερταμείου και της ΕΔΗΣ Α.Ε. Συγκεκριμένα: Στην παρ. 1 του αρθρ. 185 του ν.4389/27.05.2016 ως σκοπός του υπερταμείου ορίζεται: “Ειδικότερα, η Εταιρεία (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχειά προκειμένου να: (α) συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και (β) συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας..”. Στην παρ. 2 του άρθρου 197 του ιδίου νόμου αναφέρεται ότι “Σκοπός της ΕΔΗΣ είναι να κατέχει τις συμμετοχές του κράτους σε δημόσιες επιχειρήσεις, να διαχειρίζεται επαγγελματικά και να επαυξάνει την αξία των συμμετοχών αυτών και να τις αξιοποιεί σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές ....” και καταλήγει “Οι δημόσιες επιχειρήσεις που ελέγχονται από την ΕΔΗΣ: (α) υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία, σύμφωνα με τους κανόνες της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, (β) υλοποιούν και υποστηρίζουν τις εφαρμοστέες τομεακές πολιτικές της Κυβέρνησης, (γ) αναλαμβάνουν κατόπιν ανάθεσης την παροχή υπηρεσιών Γενικού και Γενικού Οικονομικού ενδιαφέροντος (ΥΓΟΣ), ενδεικτικά μέσω της εκτέλεσης υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις κοινές άξιες της Ένωσης”.
Είναι προφανές ότι οι σκοποί του υπερταμείου και των θυγατρικών εταιρειών του είναι καθαρά οικονομικοί και στοχεύουν στην αύξηση της άξιας των μετοχών τους δηλαδή την κερδοφορία, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να προέλθει από την μετατροπή πάγιων δημοσίων υπηρεσιών σε εμπορεύσιμη αξία με πιθανότατα μοναδικό «πελάτη» το Ελληνικό Δημόσιο που θα πληρώνει αδρά γι' αυτές και χωρίς την δυνατότητα έλεγχου του σε αυτές. Τα όσα επίσης, αναφέρονται στο νόμο περί ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ελεύθερης αγοράς και εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, εκτός των προαναφερόμενων, καθιστούν ενδεχομένως απαγορευτική κάθε προσπάθεια ουσιαστικής σχέσης της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο. Όσον αφορά στα σχέδια «ανάπτυξης»-κερδοφορίας της εταιρείας που έχουν στο μυαλό τους αυτοί που την ενέταξαν στο υπερταμείο, πέραν της «διαχείρισης» των περιουσιακών της στοιχείων –που και αυτά είναι ως επί το πλείστον σχολεία ή απαλλοτριωμένα οικόπεδα για σχολεία-, δεν καταλαβαίνουμε ούτε κατά προσέγγιση ποια μπορεί να είναι ! Σε κάθε περίπτωση, τα επιχειρησιακά και άλλα σχέδια και Κανονισμοί που εκπονηθούν στο νέο καθεστώς, θα διέπονται από τους νόμους της «ελεύθερης αγοράς» και του «ελευθέρου ανταγωνισμού», γεγονός που καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε σχέση με το μεγαλύτερο μέρος των σημερινών της δραστηριοτήτων της ΚΤΥΠ Α.Ε. ως τεχνικού φορέα του Δημοσίου.
Με την ένταξη της εταιρείας στο υπερταμείο είναι «στον αέρα» η επιχορήγησή της από το ΠΔΕ και από τον τακτικό προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν άμεσα τόσο η αποπληρωμή των έργων όσο και η μισθοδοσία των εργαζομένων. Δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για το τι θα γίνει, σε μια εταιρεία που δεν έχει και προφανώς δεν μπορεί να έχει, ίδια έσοδα-κέρδη.
Συνεπώς:
1.Το μεγαλύτερο μέρος των έργων και υπηρεσιών που η εταιρεία ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. έχει σήμερα ως τεχνικός φορέας του Δημοσίου, δεν μπορεί να συνεχιστεί μετά την ένταξη της στο ΕΔΗΣ.
2.Τα δικαιώματα & οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων δεν διασφαλίζονται. Είναι προφανής και άμεσος ο κίνδυνος οι εργαζόμενοι να μην πληρωθούν, γιατί σύμφωνα με τον νόμο δεν θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι μισθοί τους από τον τακτικό προϋπολογισμό –όπως και συνολικότερα οι δαπάνες του φορέα.
       Με αυτά τα δεδομένα ο Δημόσιος φορέας οδηγείται σε κλείσιμο και οι εργαζόμενοι στην απόλυση, ενώ σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και άλλες σημαντικές δημόσιες κτιριακές υποδομές στην πλήρη εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση. 

Ερωτάται ο Υπουργός, τι προτίθεται να κάνει ώστε:
·  Να απενταχθεί άμεσα ο φορέας από το Υπερταμείο και να διασφαλιστούν και να ενισχυθούν ο Δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας, το έργο του και η κρατική χρηματοδότηση, για την καθολική παροχή δημόσιων δωρεάν σύγχρονων και ασφαλών σχολείων, νοσοκομείων και άλλων δημοσίων κτιρίων.
·  Να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.


Οι Βουλευτές

Χρήστος Κατσώτης
Γιάννης Γκιόκας
Λιάνα Κανέλλη

Διαμάντω Μανωλάκου

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

          Στην «Καθημερινή της Κυριακής» 25/6/17 ο κ. Ζούλας επανήλθε με νέο άρθρο του κατά των εργαζομένων στις Κτιριακές Υποδομές (πρώην ΟΣΚ, ΘΕΜΙΣ, ΔΕΠΑΝΟΜ, τεχν.ΚΕΔ). Αυτή τη φορά πήρε αφορμή όπως αναφέρει από «επιστολές δύο (2) εργαζομένων προς τη Διοίκηση», στις οποίες «ζητούν εναγωνίως να τους ανατεθεί κάποια δουλειά». Στη συνέχεια ο αρθρογράφος «κάνει την τρίχα τριχιά» και φτάνει στο συμπέρασμα ότι «στη συντριπτική τους πλειονότητα, τόσο οι νέοι όσο και οι παλιότεροι υπάλληλοι δεν έχουν κανένα αντικείμενο εργασίας» !!     Επειδή μάλιστα ακόμα και ο ίδιος κατάλαβε ότι θέλει υποστήριξη το άλμα λογικής του», πρόσθεσε στο άρθρο ένα «ανώνυμο μάρτυρα-παλιό εργαζόμενο της ΚτΥπ» ο οποίος «δηλώνει μεταξύ άλλων» ότι «αρκούν 80-100 υπάλληλοι για να βγει η δουλειά και οι υπόλοιποι είτε είναι στα κυλικεία είτε προσπαθούν να σκοτώσουν το χρόνο τους στα γραφεία τους». Βέβαια ο κ. Ζούλας «ξέχασε» ότι και στα προηγούμενα άρθρα του πάλι τον ίδιο «ανώνυμο μάρτυρα» επικαλούνταν που δήλωνε πάλι τα ίδια και εντέλει αποδείχτηκε ότι ήταν εγκάθετος της προηγούμενης Διοίκησης και συνυπεύθυνος για τη μνημονιακή συγχώνευση, τις εκατοντάδες εφεδρείες και απολύσεις και το σύνολο των προβλημάτων που «κληρονόμησε» η Κτ.Υπ. 
Θεωρούμε απαράδεκτο και άκρως αντιδεοντολογικό, να επιλέγει ένα δημοσιογράφος πρώτα το αποτέλεσμα στο οποίο θέλει ή κάποιοι θέλουν να καταλήξει –και εν προκειμένω είναι το κλείσιμο της δημόσιας Κτ.Υπ. και οι απολύσεις-  και κατόπιν να χρησιμοποιεί «κατά το δοκούν» πραγματικά και μη προβλήματα, «ανώνυμους μάρτυρες» και περιορισμένα περιστατικά (όπως οι επιστολές 2 εργαζομένων), για να καταλήξει γενικεύοντας στο πολυπόθητο αποτέλεσμα.  Μάλιστα ο κ. Ζούλας φτάνει στο σημείο να επικαλεστεί το σεισμό στη Μυτιλήνη για να ρίξει ευθύνες «επί δικαίων και αδίκων», χωρίς καν να μπει στον κόπο να μάθει ότι από το 2006 ο τότε ΟΣΚ είχε απευθύνει επιστολή στους αρμόδιους για τις επισκευές που χρειάζονταν στο σχολείο της Βρίσας, ένα σχολείο που είχε κατασκευαστεί πολύ προ του 1959 χωρίς βέβαια αντισεισμικό κανονισμό. Ούτε βέβαια θεώρησε αναγκαίο να αναφέρει ότι πολυμελή κλιμάκια της Κτ.Υπ. βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο νησί και έκαναν ελέγχους σε 71 σχολεία, ένα κτήριο νοσοκομείου, 4 κέντρα υγείας και 6 παιδικούς σταθμούς , ενώ συνεχίζουν τους ελέγχους. Επισημαίνεται ότι την επομένη μέρα από τον σεισμό τα κλιμάκια μηχανικών της ΚΤΥΠ ολοκλήρωσαν αυθημερόν τις αυτοψίες στα 16 σχολικά συγκροτήματα που ήταν εξεταστικά κέντρα, δίνοντας τη δυνατότητα ασφαλούς διενέργειας των Πανελληνίων σε αυτά. Συνεπώς η αντίληψη του αρθρογράφου περί αποστολής κλιμακίων «κατόπιν εορτής» για καταγραφή των ζημιών στερείται λογικήςΠαράλληλα πραγματοποιείται πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος σε περιοχές της Αττικής καθώς και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.              
Τα κατασκευαζόμενα έργα σε εξέλιξη ανέρχονται σε 106, οι τρέχουσες μελέτες για το 2017 είναι 61 και  85 είναι σε εξέλιξη. Αυτά τα στοιχεία όμως όπως και πολλά άλλα που αποδεικνύουν αν πράγματι έχουν δουλειά οι εργαζόμενοι, δεν ενδιαφέρουν προφανώς τον αρθρογράφο.
Οι εργαζόμενοι στην Κτ.Υπ. με αλλεπάλληλες ενέργειες έχουμε απαιτήσει και απαιτούμε να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του δημόσιου φορέα και την αξιοποίηση του προσωπικού, τη διασφάλιση και ενίσχυση του αντικειμένου, της χρηματοδότησης και του έργου, των προσεισμικών ελέγχων και επισκευών, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις σημαντικές ανάγκες τη κοινωνίας για δημόσια, δωρεάν, σύγχρονα & ασφαλή σχολεία, νοσοκομεία και άλλα δημόσια κτίρια. Όμως αυτό τον αγώνα τον δίνουμε στην κατεύθυνση υπεράσπισης και ενίσχυσης του μοναδικού συγκροτημένου δημόσιου φορέα του κράτους, που έχει την εμπειρία, την τεχνογνωσία και το δυναμικό να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες. Και αυτό είναι σε πλήρη αντίθεση με την «αγωνία» που διαπνέει το άρθρο του κ. Ζούλα για το «ποιος ακριβώς επενδυτής θα αγοράσει την εταιρία» στο υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων…   
                                   Το Δ.Σ. του Σωματείου

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΣΔΙΤ.

Σχολεία με Συμπράξεις του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό Τομέα (ΣΔΙΤ)

Παρουσιάζουν ένα «παραμύθι» κρύβοντας επιμελώς το «δράκο»!


Τις τελευταίες μέρες δεχόμαστε ομοβροντία δημοσιευμάτων, δηλώσεων και ημερίδων που ‘ξαναζεσταίνουν» το μοντέλο των ΣΔΙΤ. Η αφορμή δόθηκε με τα εγκαίνια ομάδας σχολείων στην Αττική που έγιναν με ΣΔΙΤ, όπως έγινε και χθες στο ΤΕΕ-ΣΕΚ Μεγάρων. 
Οι εργαζόμενοι στις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (πρώην ΟΣΚ, ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΔΕΠΑΝΟΜ, τεχν.ΚΕΔ)  είχαμε εκφράσει την αντίθεσή μας στην κατασκευή σχολείων με ΣΔΙΤ ήδη από το 2007 που η τότε κυβέρνηση είχε αποφασίσει την κατασκευή δεκάδων σχολείων με αυτό το «μοντέλο» και με τα γνωστά επιχειρήματα: Ότι διασφαλίζεται χρηματοδότηση και με συμφέροντες όρους σε περίοδο έλλειψης κρατικών κονδυλίων. Ότι τα σχολεία θα κατασκευαστούν πιο γρήγορα και πιο ποιοτικά. Ότι η καθαριότητα, φύλαξη και συντήρηση θα είναι εξασφαλισμένα για 25 χρόνια.
 Τίθεται το ερώτημα: Μήπως τελικά είναι προκατειλημμένοι φορείς όπως το Σωματείο μας ή η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων (ΑΣΓΜΕ), που διαφωνούν και αντιτίθενται στα ΣΔΙΤ; Ακόμα και το ΤΕΕ σε ημερίδα του καταλήγει ότι ειδικά για μη ανταποδοτικά έργα και κτίρια όπως τα σχολεία, η μέθοδος των ΣΔΙΤ είναι ασύμφορη και οικονομικά, αφού μεταθέτει τα κόστη στο μέλλον με τους ανάλογους τόκους.
Επειδή υπάρχει πλέον εμπειρία στους εργαζόμενους στις Κτιριακές Υποδομές, καθώς -παρότι διαφωνούμε με τα ΣΔΙΤ- κληθήκαμε να τα υλοποιήσουμε, μπορούμε να απαντήσουμε με μερικές αλήθειες:
1.Οι εκάστοτε κυβερνήσεις και Διοικήσεις του Δημόσιου φορέα, αψηφώντας τις αντιδράσεις των εργαζομένων και τα πραγματικά στοιχεία, έδωσαν «γη και ύδωρ» για να προχωρήσει η κατασκευή σχολείων με ΣΔΙΤ. Τα 14 σχολεία που παραδίδονται αυτή την περίοδο, μπήκαν ή μάλλον εγκλωβίστηκαν στο μοντέλο ΣΔΙΤ το 2007 !!! Έπρεπε να περάσουν 10 ολόκληρα χρόνια για να μπορέσουν μαθητές και γονείς να δουν το πολυπόθητο σχολείο που τότε είχαν ανάγκη.
2.Τα περισσότερα από αυτά τα σχολεία επιλέχθηκαν έτσι ώστε να μην έχουν προβλήματα που είναι συνήθη για τις συμβατικές μελέτες, ιδιαίτερα στην Αττική (προβληματικά οικόπεδα: ιδιοκτησιακά, από άποψη μεγέθους, προσανατολισμού, χωροταξίας κ.ά.). Και βέβαια ακόμα και όταν προέκυψαν στην πορεία κάποια απρόβλεπτα θέματα όπως «αρχαιολογία» ή άλλα, το κόστος και τις καθυστερήσεις τα πλήρωσε εξ ολοκλήρου το Δημόσιο. Όπως ακριβοπλήρωσε με σχεδόν 1 εκατομμύριο τους εξωτερικούς συμβούλους που «έφτιαξαν» τις συμβάσεις.
3.Η όλη διαδικασία επιβλέπονταν στενά -παρότι δεν προβλεπόταν από τις συμβάσεις ΣΔΙΤ- από τους «τεμπέληδες» μηχανικούς και άλλους εργαζόμενους στον πρώην ΟΣΚ και νυν ΚτΥπ οι οποίοι μαζί με τις πιεστικές ανάγκες για τα τρέχοντα έργα, κλήθηκαν να κάνουν προμελέτες, «άτυπο» έλεγχο και διορθώσεις στις μελέτες και στενή επίβλεψη στα σχολεία με ΣΔΙΤ, χωρίς βέβαια αυτό να προβληθεί πουθενά για να μη χαλάσει η προπαγάνδα για το «κακό» Δημόσιο.                                                                                 4.Οι «κακοί», «αργοί» και εν πολλοίς «άχρηστοι» μηχανικοί και άλλοι εργαζόμενοι της ΚτΥπ, παράλληλα με τα παραπάνω «άτυπα» καθήκοντα, έκαναν εκατοντάδες σχολικά και άλλα κτίρια, εφάμιλλα αν όχι καλύτερα από αυτά των ΣΔΙΤ, αλλά ούτε αυτά βρέθηκε κανένας να τα προβάλλει. Ίσα –ίσα που κάποιοι υπουργοί, περιφερειάρχες και δήμαρχοι έκοβαν και κόβουν κορδέλες και βάζουν στα προεκλογικά τους φυλλάδια τη δουλειά των εργαζομένων στην Κτ.Υπ. «ξεχνώντας» να τους αναφέρουν και καπηλευόμενοι τη δουλειά τους.
5.Εδώ να υπενθυμίζουμε επιγραμματικά ότι, οι επιχειρηματικοί όμιλοι που κατασκευάζουν σχολεία με ΣΔΙΤ τα «νοικιάζουν» για 25 χρόνια στο κράτος και αναλαμβάνουν παράλληλα τη φύλαξη, καθαριότητα και συντήρηση, διαδικασία που τους δίνει «τον πρώτο λόγο» ως ιδιοκτήτες στη λειτουργία των σχολείων.
6.Επίσης να επισημάνουμε ότι, ο κατασκευαστικός όμιλος βάζει από ίδιους πόρους περίπου το 16 % του συνολικού κόστους (!), ενώ ο κύριος όγκος της χρηματοδότησης καλύπτεται από τραπεζικούς δανεισμούς κύρια με εγγύηση του Δημοσίου (Ευρωπ. Τράπεζα Επενδύσεων – πρόγραμμα JESSICA κ.ά.).
7.Έτσι ένας επιχειρηματικός όμιλος και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσης, διασφαλίζει ότι με την τοποθέτηση ελάχιστων ιδίων πόρων, θα έχει σταθερή απόδοση από το κράτος για 25 χρόνια -που κυμαίνεται το μήνα από 40.000 έως και 160.000 ανάλογα με το σχολείο-. Παράλληλα βέβαια θα έχει τον πρώτο λόγο –ως ιδιοκτήτης- από το «που θα μπει ένα καρφί» μέχρι πώς θα αξιοποιούνται οι χώροι του σχολείου, ιδιαίτερα δε εκτός του προσυμφωνημένου ωραρίου. Παράλληλα υπάρχουν και σειρά άλλων θεμάτων όπως ότι, οι σχολικές επιτροπές επιφορτίζονται τους λογαριασμούς ρεύματος, τηλεφώνου κ.ά. οι οποίοι και είναι πολλαπλάσιοι των συμβατικών σχολείων, καθώς στα σχολεία με ΣΔΙΤ προβλέπονται συγκεκριμένα επίπεδα θερμοκρασίας των χώρων, φωτισμού και μάλιστα όλο το 24ωρο για λόγους ασφαλείας κ.ά. Όμως όλα αυτά υποχρεούνται να τα πληρώνουν οι Σχολικές επιτροπές από τα ψίχουλα που παίρνουν από το κράτος με ό,τι αυτό συνεπάγεται …
8.Ας έρθουμε όμως και στο ερώτημα «Τι τους έπιασε σήμερα και ξαναθυμήθηκαν τα ΣΔΙΤ; Μα το γεγονός ότι έρχεται το «πακέτο Γιούνκερ» που συνεχίζει την πολιτική της ΕυρωΈνωσης και των «θεσμών», για προώθηση και χρηματοδότηση οτιδήποτε συμφέρει τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Εν προκειμένω είναι ένα πολύ δελεαστικό «φιλέτο» που θα στοχεύσει όχι μόνο στην κατασκευή νέων κτιρίων με ΣΔΙΤ (που πιθανόν εν μέσω κρίσης ενέχει μεγαλύτερα ρίσκα και λιγότερα κέρδη για τα επιχειρηματικά συμφέροντα), αλλά σε «πακέτα» ΣΔΙΤ για: «επισκευή, συντήρηση, καθαρισμό και φύλαξη» των υπαρχόντων σχολικών αλλά και άλλων δημόσιων κτιρίων». Για αυτό, ενώ ο Προσεισμικός έλεγχος έπρεπε να προχωρά αυτόνομα σε Πανελλήνια κλίμακα με κριτήρια καθαρά κοινωφελή, συνδέθηκε με την ενεργειακή αποτύπωση των κτιρίων παρότι έχουν διαφορετικό πεδίο εφαρμογής, με αποτέλεσμα να καθυστερεί ανησυχητικά. Η σύνδεση αυτή δεν έγινε τυχαία, αλλά για να δημιουργηθούν συνολικοί φάκελοι των σχολικών κτιρίων και να έχουν πλήρη εικόνα οι επιχειρηματικοί όμιλοι για τις ΣΔΙΤ που θα αναλάβουν.         Έτσι –όπως ήδη καταγγείλαμε- υποτάσσουν τη ζωτική και επείγουσα ανάγκη για Προσεισμικούς ελέγχους και επισκευές σε σχολεία, νοσοκομεία και άλλα δημόσια κτίρια, στις κερδοσκοπικές «απαιτήσεις» του πακέτου Γιουνκέρ, με αποτέλεσμα σε μία περιοχή και μία περίοδο αυξημένης σεισμικότητας, να ρισκάρουν ανθρώπινες ζωές και σημαντικές καταστροφές. Εξάλλου η «λογική» κυβερνήσεων και Διοικήσεων ότι, «δεν κάνω ελέγχους αν δεν έχω εξασφαλίσει  τη χρηματοδότηση των επισκευών που θα προκύψουν» είναι ακραία αντικοινωνική και θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Και βέβαια τα ίδια συμφέροντα και τις ίδιες πολιτικές, εξυπηρετεί η ένταξη της Κτ.Υπ. στο Υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων: Κατάργηση του Δημόσιου φορέα, Εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση σχολικών κτιρίων, νοσοκομείων και άλλων δημοσίων κτιρίων, προς όφελος μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

                                                                                                                                            Το Δ.Σ του Σωματείου


Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ "ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε." ΣΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για τις αυτοψίες κλιμακίων μηχανικών της «Κτιριακές Υποδομές»
 (πρώην ΟΣΚ. ΔΕΠΑΝΟΜ. ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, τεχν. ΚΕΔ) στη Μυτιλήνη.

Κλιμάκια μηχανικών της «Κτιριακές Υποδομές» βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στη Μυτιλήνη, πραγματοποιώντας ελέγχους στα σχολικά κτίρια και στις μονάδες Υγείας του νησιού, ανταποκρινόμενοι για ακόμα μια φορά άμεσα και ουσιαστικά στις έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν από το μεγάλο σεισμό. 
Όπως έχουμε τονίζει κατ΄επανάληψη, σε μία περιοχή και μία περίοδο έντονης σεισμικής δραστηριότητας, το κράτος οφείλει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στον τομέα της αντισεισμικής προστασίας. 
Οι Κτιριακές Υποδομές είναι ο μοναδικός συγκροτημένος τεχνικός φορέας του Δημοσίου που οι εργαζόμενοί του έχουν την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την ετοιμότητα να ανταποκριθούν παράλληλα με το τρέχον έργο, σε εκτεταμένους Προσεισμικούς και μετασεισμικούς ελέγχους και τις αναγκαίες παρεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια, νοσοκομεία και γενικότερα σε κάθε δημόσιο κτίριο. 
Τονίζουμε για ακόμα μία φορά ότι, ειδικά οι Προσεισμικοί έλεγχοι θα πρέπει να επισπευστούν και αυτό απαιτεί να απεμπλακούν από τους γενικότερους ελέγχους κτιρίων(ενεργειακούς και άλλους) που γίνονται με στόχο την ένταξη κτιρίων σε χρηματοδοτικά προγράμματα. 
Όπως δείχνει και ο πρόσφατος σεισμός στη Μυτιλήνη, κάθε καθυστέρηση ή κωλυσιεργία στους προσεισμικούς ελέγχους και γενικότερα στην λήψη πλέγματος μέτρων αντισεισμικής προστασίας, στοιχίζει ανθρώπινές ζωές και προκαλεί εκτεταμένες και ανυπολόγιστες καταστροφές.
Είναι καθοριστικής σημασίας ζήτημα να έχει το κράτος ένα συγκροτημένο τεχνικό φορέα όπως οι «Κτιριακές Υποδομές», ο οποίος να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις σημαντικές ανάγκες της κοινωνίας για σύγχρονα και ασφαλή δημόσια σχολεία, νοσοκομεία και άλλα δημόσια κτίρια, στις κατεπείγουσες ανάγκες προσεισμικών ελέγχων και παρεμβάσεων, αλλά και στις έκτακτες ανάγκες που δυστυχώς προκύπτουν, όπως ο πρόσφατος σεισμός στη Μυτιλήνη. 
Οι εργαζόμενοι έχοντας πλήρη επίγνωση αυτής της κατάστασης και αυτών των αναγκών, θεωρούμε απαράδεκτη την ένταξη του δημόσιου φορέα που εργαζόμαστε στο Υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων και αγωνιζόμαστε για:

1.ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΝΤΑΞΗ του μοναδικού συγκροτημένου τεχνικού-κατασκευαστικού φορέα του κράτους από το Υπερταμείο Ιδιωτικοποιήσεων.
2.ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ και ΕΝΙΣΧΥΣΗ του Δημόσιου χαρακτήρα, των αρμοδιοτήτων, της κρατικής χρηματοδότησης και του έργου μας, στην κατεύθυνση της καθολικής παροχής δημόσιων δωρεάν σύγχρονων & ασφαλών κτιριακών υποδομών (σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και άλλα δημόσια κτίρια).
3.ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ της δουλειάς και των εργασιακών μας δικαιωμάτων.


Για το Δ.Σ. του Σωματείου

         Ο πρόεδρος                                               Ο γεν. γραμματέας
                 Μ. Δανδουλάκης                                             Σ. Παπαδόπουλος

                   6977-674562                                                  6971-900537

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για την κινητοποίηση στο Υπουργείο Υποδομών       Οι εργαζόμενοι στις Κτιριακες Υποδομές πραγματοποιήσαμε μία ακόμα κινητοποίηση με στάση εργασίας και συγκέντρωση στο υπουργείο Υποδομών, απαιτώντας την άμεση απένταξη του μοναδικού συγκροτημένου τεχνικού φορέα του Δημοσίου από το Υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων, τη διασφάλιση και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα, του έργου, της κρατικής χρηματοδότησης, αλλά και των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων.


Παρότι αρχικά ενημερωθήκαμε ότι θα γίνει συνάντηση αντιπροσωπείας του Σωματείου με τον γενικό γραμματέα κ. Δέδε λόγω απουσίας του υπουργού στο εξωτερικό, κατόπιν ακολούθησαν αλλεπάλληλες καθυστερήσεις και αναβολές, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να καταγγείλουμε την απαράδεκτη αυτή τακτική και να προχωρήσουμε σε αποκλεισμό του υπουργείου μέχρι να μας δεχτεί ο γενικός γραμματέας. 

  

Στον αποκλεισμό εξέφρασε τη συμπαράστασή της αντιπροσωπεία του Δήμου Καισαριανής με επικεφαλής το δήμαρχο Ηλία Σταμέλο, που είχαν έρθει για προκαθορισμένη συνάντηση αλλά παρέμειναν με τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού. 


Τελικά ο γενικός γραμματέας δέχτηκε την αντιπροσωπεία, παραδέχτηκε για ακόμα μία φορά ότι κακώς εντάχθηκε η ΚτΥπ στο Υπερταμείο και επανέλαβε ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για την απένταξη. 
  Οι εργαζόμενοι τόνισαν ότι, είναι εγκληματικό να οδηγούνται μέσω του Υπερταμείου, τα σχολικά κτίρια, τα νοσοκομεία, τα δικαστήρια και εκατοντάδες άλλα δημόσια κτίρια στην εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση, οι Κτιριακές Υποδομές στο «λουκέτο» και οι εργαζόμενοι στην απόλυση. Απαίτησαν άμεση απένταξη και διασφάλιση της δουλειάς και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων, τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν το επόμενο διάστημα προς κάθε κατεύθυνση.

             Για το Δ.Σ του Σωματείου
            Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
    Μανώλης Δανδουλάκης        Σάκης Παπαδόπουλος

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ "ΚΤ.ΥΠ ΑΕ"
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για την παράσταση διαμαρτυρίας και συμβολική κατάληψη
στα γραφεία Διοίκησης της εταιρίας.


Σε συνέχεια προηγούμενων κινητοποιήσεων και μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης, οι εργαζόμενοι στην Κτ.Υπ. πραγματοποιήσαμε σήμερα προειδοποιητική παράσταση διαμαρτυρίας και συμβολική κατάληψη στα γραφεία της Διοίκησης της εταιρίας απαιτώντας:

  1. Την άμεση απένταξη από το υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων και τη διασφάλιση & ενίσχυση του Δημόσιου χαρακτήρα, της λειτουργίας, του έργου και της κρατικής χρηματοδότησης του φορέα.
  2. Τη διασφάλιση και ενίσχυση της δουλειάς και των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας (φωτο) καταθέσαμε αναλυτικά ψηφίσματα στον Διευθύνοντα σύμβουλο και τονίσαμε ότι, στον βαθμό που δεν διαφαίνεται έμπρακτη ανταπόκριση στα καθόλα δίκαια αιτήματά μας, θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας 


Οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουμε νέα Συνέλευση αύριο Παρασκευή 26/5 για να καθορίσουμε το πρόγραμμα κινητοποιήσεων την επόμενη εβδομάδα.    Ο πρόεδρος                                                              Ο γεν. γραμματέας
        Μ. Δανδουλάκης                                                             Σ. Παπαδόπουλος

          6977-674562                                                                  6971-900537


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
για την επιχείρηση απαξίωσης του έργου και των εργασιακών μας δικαιωμάτων
στα πλαίσια παράδοσης στο Υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων

          Το Σωματείο μας με όσες δυνάμεις έχει, συνεχίζει τον αγώνα του ενάντια στο Υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων και την ένταξη των ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ σε αυτό.
Η τελευταία πράξη αυτού του «εγκλήματος» στο χώρο μας, παίζεται με ευθύνη της Διοίκησης η οποία δεν παίρνει καμία ουσιαστική απόφαση για νέα έργα και χρηματοδότηση, για προβολή και υπεράσπιση του τρέχοντος έργου αλλά και για βασικά εργασιακά δικαιώματα (διαπιστωτικές πράξεις τοποθέτησης, οργανικές θέσεις, αναγνώριση προϋπηρεσιών, πτυχίων και μεταπτυχιακών, μισθολογικά κ.ά.). Επικαλούμενοι κατά το δοκούν μεταβατική διάταξη του νόμου του Υπερταμείου στην οποία αναφέρεται ότι «Τα Δ.Σ. των εταιριών … οφείλουν ως τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της ΕΔΗΣ, να προβαίνουν μόνο σε πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης…» έφτασαν στο σημείο με διάφορα προσχήματα, να «παγώσουν» ή να καθυστερούν για μήνες ακόμα και αποφάσεις που αφορούν στην τρέχουσα λειτουργία του φορέα.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ! Η σχεδιασμένη απαξίωση ενός σημαντικού δημόσιου φορέα, η παράδοσή του έργου και των υπηρεσιών του στην κερδοσκοπία και η ισοπέδωση κάθε εργασιακού δικαιώματος ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ !
Οι ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ(Κτ.Υπ.) προήλθαν από τη συγχώνευση-συγκόλληση ΟΣΚ, ΘΕΜΙΣ, ΔΕΠΑΝΟΜ, τεχν.ΚΕΔ (Μνημόνιο 2) που είχε στόχο της πλήρη απαξίωση και ιδιωτικοποίηση, αλλά και τις απολύσεις. Παρά τις αντιδραστικές Μνημονιακές επιταγές, καταφέραμε με τους αγώνες και τη δουλειά μας, ο φορέας να συνεχίζει μέχρι σήμερα να αποτελεί τον μόνο συγκροτημένο τεχνικό φορέα του Κράτους για την απαλλοτρίωση, μελέτη, κατασκευή, εξοπλισμό και έλεγχο σημαντικών υποδομών του κράτους όπως σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια κ.λπ. Είναι δημόσιος φορέας απόλυτα χρηματοδοτούμενος από το κράτος χωρίς «έσοδα»-κέρδη και ως «περιουσία» έχει εκατοντάδες σχολικά κτίρια & οικόπεδα δεσμευμένα για κατασκευή σχολείων. Είναι πραγματικά εξωφρενική και άκρως αντιδραστική ενέργεια η ένταξη στο Υπερταμείο, που κύριος σκοπός του είναι η μέγιστη εκμετάλλευση ώστε να αποφέρει κέρδη για την αποπληρωμή του «χρέους» και την «ανάπτυξη» των επιχειρηματικών ομίλων. Για το δημόσιο φορέα που εργαζόμαστε, σηματοδοτεί επί της ουσίας την κατάργησή του, την ταχύτατη ολοκλήρωση της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης σχολείων, νοσοκομείων, δικαστηρίων και συνολικά των δημόσιων κτιρίων, αλλά και ισοπέδωση εργασιακών δικαιωμάτων & απολύσεις.
Ακόμα πιο εξοργιστικό είναι ότι, στις κινητοποιήσεις και τις συναντήσεις με τα συναρμόδια υπουργεία και κυβερνητικά στελέχη, όλοι μας απαντούν ότι «έχουμε απόλυτο δίκιο που αναγνωρίζουν και οι θεσμοί, αλλά … όποιος φορέας μπήκε δεν ξαναβγαίνει»!!!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

1.ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΝΤΑΞΗ του μοναδικού συγκροτημένου τεχνικού-κατασκευαστικού φορέα του κράτους από το Υπερταμείο Ιδιωτικοποιήσεων.
2.ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ και ΕΝΙΣΧΥΣΗ του Δημόσιου χαρακτήρα, των αρμοδιοτήτων, της κρατικής χρηματοδότησης και του έργου μας, στην κατεύθυνση της καθολικής παροχής δημόσιων δωρεάν σύγχρονων & ασφαλών κτιριακών υποδομών (σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια, κ.ά.).
3.ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ της δουλειάς και των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

                                                Για το Δ.Σ. του Σωματείου
    Ο πρόεδρος                                                              Ο γεν. γραμματέας
              Μ. Δανδουλάκης                                                                Σ. Παπαδόπουλος

                6977-674562                                                                     6971-900537

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ. Σ. ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ "ΚΤ.ΥΠ ΑΕ"ΨΗΦΙΣΜΑ– ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
στα πλαίσια της παράστασης διαμαρτυρίας και συμβολικής κατάληψης
στα γραφεία Διοίκησης της εταιρίας.

Σε συνέχεια προηγούμενων κινητοποιήσεων, εγγράφων και συναντήσεων του Σωματείου με τη Διοίκηση και πρόσφατα με τον Διευθύνοντα σύμβουλο, εκφράζουμε για ακόμα μία φορά την ανησυχία και την αγανάκτησή μας για τη συνεχιζόμενη απαξίωση του έργου, της χρηματοδότησης και της λειτουργίας του φορέα που εργαζόμαστε. Μάλιστα στα πλαίσια της “παράδοσης” στο Υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων, έχουν «παγώσει» ή καθυστερούν αποφάσεις ακόμα και για τα αυτονόητα, όπως για σειρά εργασιακών θεμάτων τα οποία χρονίζουν και πιο συγκεκριμένα:
1.Διαπιστωτική πράξη τοποθέτησης των εργαζομένων που επανήλθαν με τη νομοθετική ρύθμιση και ορισμένων ακόμα που εκ παραδρομής δεν είχε κάνει η υπηρεσία (αφορά 204 εργαζόμενους).
2.Αναγνώριση προϋπηρεσίας Δημοσίου όσων έχουν αιτηθεί και αυτοδίκαια δικαιούνται βάσει του Ν.4354/2015 Άρθρο 11.4 (αφορά 16 εργαζόμενους)
3.Εξέταση αιτήσεων αναγνώρισης Μεταπτυχιακών τίτλων(αφορά 8 εργαζ.)
4.Εξέταση αιτήσεων για αναγνώριση Πτυχίων και αλλαγή Κατηγορίας εκπαίδευσης (αφορά 15 εργαζόμενους).
5.Εξέταση αιτήσεων για Άνευ αποδοχών άδειες (αφορά 14 εργαζόμενους).
6.Εξέταση αιτήσεων για προκαταβολή μισθού βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας και Προσωπικού της εταιρίας (αφορά 4 εργαζόμενους).
7.Αναγνώριση της προϋπηρεσίας Μηχανικών από την εγγραφή τους στο ΤΕΕ και της προϋπηρεσίας ιδιωτικού τομέα άλλων ειδικοτήτων (αφορά περίπου 200 εργαζόμενους).
8. Αιτήματα απόσπασης εργαζομένων.
     Επίσης εκκρεμούν θέματα όπως, το Προσοντολόγιο και η Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας γενικότερα, η σύσταση Οργανικών θέσεων,  το Επιχειρησιακό σχέδιο, καθώς και άλλα θέματα όπως η Συλλογική Σύμβαση, οι Ετήσιες Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών (αφορά περίπου 150), τα αχρεωστήτως εκτός έδρας (αφορά πάνω από 50). Παράλληλα αρκετοί εργαζόμενοι δεν έχουν υπολογιστή εδώ και μήνες !!
Αυτά και άλλα θέματα που άμεσα η έμμεσα επηρεάζουν το έργο και το προσωπικό της Κτ.Υπ. έχουν συσσωρευτεί εδώ και ένα χρόνο με ευθύνη της Διοίκησης, την οποία και έχουμε καλέσει κατ΄επανάληψη να ενημερώσει το προσωπικό. Ως εργαζόμενοι εξαντλήσαμε τα περιθώρια αναμονής και συνεννόησης. Απαιτούμε από τη Διοίκηση να προχωρήσει άμεσα και έμπρακτα στην επίλυση των παραπάνω θεμάτων και στη διασφάλιση της συνέχειας στα έργα, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του φορέα. Μέχρι τότε θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας για την διασφάλιση της δουλειάς και των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

    Ο πρόεδρος                                                              Ο γεν. γραμματέας
        Μ. Δανδουλάκης                                                             Σ. Παπαδόπουλος

          6977-674562                                                                  6971-900537