Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

ΕΝΑ ΑΜΕΙΛΙΚΤΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ ΓΙΑΤΙ ?


Το σωματείο μας εκφράζει τα πιο θερμά συλλυπητήρια στη συνάδελφό μας Μαρία Μ. και την οικογένειά της, για τον τόσο απροσδόκητη απώλεια του συζύγου της.

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ "Κτ. Υπ. Α.Ε."


ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΟΧΛΗΣΗ


Του Σωματείου Εργαζομένων στην εταιρία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα (Φαβιέρου 30) και εκπροσωπείται νόμιμα

ΠΡΟΣ :
1.    Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα
2.    Τον κ. Υπουργό Οικονομικών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα
3.    Την κ. Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατοικοεδρεύουσα στην Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ :
1.    Τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ)
2.    Το Εργατοϋπαλληλικό  Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ)
3.    Την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ)
4.    Την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ)
5.    Τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ)
6.    Την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδος (ΑΣΓΜΕ)
7.    Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ)
8.    Την Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ)
9.    Την Ένωση Δικαστών κ΄ Εισαγγελέων
10. Τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
11. Την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος
12. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
13. Την Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΕΜΔΥΔΑΣ)

      Τους Υπουργούς

14. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
15. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
16. Υγείας

      Τις κοινοβουλευτικές ομάδες:
17. Του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
18. Της Νέας Δημοκρατίας
19. Της Δημοκρατικής Συμπαράταξης
20. Του Ποταμιού
21. Του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας
22. Της Ένωσης Κεντρώων
23. Των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Α) Η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» (ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ) αποτελεί εταιρία του Δημοσίου που διαμορφώθηκε από τη συγχώνευση -με σύσταση νέας εταιρίας- των εταιριών «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ» (ΟΣΚ ΑΕ), «Δημόσια επιχείρηση ανέγερσης νοσηλευτικών μονάδων» (ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ), του τεχνικού τμήματος της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου (τεχν. ΚΕΔ) και της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ. Η συγχώνευση ψηφίστηκε στο 2ο Μεσοπρόθεσμο αλλά ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2013 οπότε η νέα εταιρία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ.
Β) Σκοποί της ΚΤΥΠ ΑΕ είναι:
(α) Η μελέτη, απόκτηση γης, κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος, ιδίως κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει υποδομών: (i) των φορέων και των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης και των φορέων διοίκησής τους, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή υπάγεται σε αυτό, (ii) νοσηλευτικών και υγειονομικών μονάδων, εγκαταστάσεων των τμημάτων ιατρικής των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας ή υπάγεται σε αυτό, (iii) δικαστικών κτιρίων, σωφρονιστικών καταστημάτων καθώς και καταστημάτων κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή υπάγεται σε αυτό, (iν) κάθε υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή υπάγεται σε αυτό, (ν) που θα έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποίησης έργων της εταιρίας.
(β) Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης, επίβλεψης και παρακολούθησης της εκτέλεσης συμβάσεων μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, στα ανωτέρω αντικείμενα.
(γ) Η επεξεργασία, κατάρτιση και υλοποίηση βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων εκτέλεσης έργων και εκπόνησης μελετών, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών. Η ανέγερση κτιρίων πλήρως αποπερατωμένων «με το κλειδί στο χέρι».
(δ) Η ανάθεση σε τρίτους, με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία ανάθεσης και κατά το μέτρο που κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο, και η επίβλεψη συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και η ανάθεση συμβάσεων με τη μέθοδο της παραχώρησης ή της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή κάθε άλλη συναφή μέθοδο, σύμφωνα με το νόμο.
Γ) Η ΚΤΥΠ ΑΕ ελέγχεται αποκλειστικά από το Δημόσιο, στο οποίο ανήκει η μία και μοναδική μετοχή και μέχρι πρότινος υπαγόταν στον Νόμο 3429/2005 περί ΔΕΚΟ.
Δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άνω Νόμων, η ΚΤΥΠ ΑΕ, ως παρέχουσα μια σειρά υπηρεσιών στενού Δημόσιου φορέα, είναι απόλυτα χρηματοδοτούμενη από το Κράτος και χρηματοδοτείτο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κλπ. Τονίζεται δε ιδιαίτερα, ότι οι υπηρεσίες που παρέχει η ΚΤΥΠ ΑΕ δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Δηλαδή η ΚΤΥΠ ΑΕ εκ του σκοπού της και της λειτουργίας της δεν αποκτά δικά της έσοδα από ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα όπως π.χ. άλλες ΔΕΚΟ.
Δ) Ήδη  μετά την ψήφιση του Ν.4389/2016 και δυνάμει των άρθρων 197 και 205 η διαχείριση της μετοχής του Δημοσίου στην  ΚΤΥΠ ΑΕ ανατίθεται στη συνιστάμενη με τον άνω Νόμο Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ ΑΕ), η οποία είναι «άμεση θυγατρική» (κατά το λεκτικό της διάταξης) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. (αποκαλούμενη ως Υπερταμείο) που συστήθηκε με τον ίδιο Νόμο (αρ. 184 και 188).

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
1) Όπως προαναφέρθηκε η ΚΤΥΠ ΑΕ δεν είναι κερδοσκοπική επιχείρηση και δεν έχει δικά της έσοδα από ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν «πωλεί» τις υπηρεσίες της στο Δημόσιο ή τρίτους παρά χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Δημόσιο.
2) Ουσιαστικά και τυπικά, στην βάση των σκοπών της και του υφιστάμενου νομικού πλαισίου λειτουργίας της, ασκεί καθήκοντα υπηρεσίας του Δημοσίου, παρέχοντας δημόσιου χαρακτήρα  έργο (ελέγχου, ανάθεσης και προγραμματισμού) στον τομέα των κτηριακών του υποδομών. Στα πλαίσια αυτά:
i) από τα 2500 περίπου ακίνητα που έχει στην κατοχή της, τα 2000 είναι ήδη χτισμένα σχολεία σε λειτουργία και όσα εκ των υπολοίπων μπορούν να χαρακτηριστούν ως ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, δεν αποτελεί σκοπό της η οικονομική αξιοποίηση τους παρά μόνο η χρήση τους για την ανέγερση σχολικών μονάδων.
ii) Η ΚΤΥΠ Α.Ε. είναι σήμερα ο μοναδικός τεχνικός φορέας του Δημοσίου που:
--Ασχολείται με τις κτηριακές υποδομές του δημοσίου στο σύνολό τους (νοσοκομεία, σχολεία, καταστήματα κράτησης, δικαστήρια κ.λπ.).
--Έχει την ικανότητα στην βάση του σκοπού και του νομικού της πλαισίου, να ανταποκριθεί σε όλο το φάσμα των αναγκών σε υπάρχοντα δημόσια κτήρια για τον τεχνικό έλεγχο και την συντήρηση τους, καθώς και να παρέχει την αναγκαία τεχνική, νομική και οικονομική διαχείριση στα  κτηριακά έργα από την φάση του προγραμματισμού έως την οριστική παραλαβή τους.
--Οι εργαζόμενοι σε αυτήν κατέχουν και μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία και την συσσωρευμένη εμπειρία των φορέων του Δημοσίου, που επί δεκαετίες ασχολούντο με τα ζητήματα των κτηριακών υποδομών, καθώς η εταιρεία ΚΤΥΠ Α.Ε. προήλθε από την συγχώνευση όλων των τεχνικών φορέων του Δημοσίου των σχετικών με τις κτηριακές υποδομές του (ΟΣΚ ΑΕ, ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε. και ΚΕΔ).

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΤΥΠ ΑΕ

1) Το ονομαζόμενο Υπερταμείο εκ του σκοπού του (αρ. 188 Ν. 4389/2016) λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας με σκοπούς καθαρά οικονομικούς αφού «διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να: (α) συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και β) συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το ν. 4336/2015 (A΄ 94)»
2) Τα αυτά ισχύουν και για τη θυγατρική του Υπερταμείου εταιρεία ΕΔΗΣ ΑΕ της οποίας ο κύριος σκοπός είναι οικονομικός, αφού σύμφωνα με το αρ. 197 § 2 Ν. 4389/2016 «Σκοπός της ΕΔΗΣ είναι να κατέχει τις συμμετοχές του κράτους σε δημόσιες επιχειρήσεις, να διαχειρίζεται επαγγελματικά και να επαυξάνει την αξία των συμμετοχών αυτών και να τις αξιοποιεί σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ…» ενώ στο αρ. 199 προβλέπεται η «διανομή κερδών» από τη δραστηριότητα της ΕΔΗΣ ΑΕ στα πλαίσια των σκοπών του Υπερταμείου.
3) Πέραν των διατάξεων του Ν. 4389/2016, εφαρμόζονται (τόσο στην ΕΔΗΣ ΑΕ όσο και στην ΚΤΥΠ ΑΕ) οι διατάξεις του Ν.2190/1920 που αφορά στις κερδοσκοπικές Ανώνυμες Εταιρείες, ενώ καταργείται κάθε προηγούμενη διάταξη που ρυθμίζει τη λειτουργία της ΚΤΥΠ ΑΕ με διαφορετικό τρόπο (αρ. 210 § 5).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα η ΚΤΥΠ ΑΕ υπόκειται σε κυριολεκτική μεταμόρφωση από υπηρεσία του στενού δημόσιου τομέα που εξυπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον σχετικά με τις κτηριακές υποδομές φορέων του Δημοσίου (που ουδαμώς δύνανται να αποκτήσουν «ιδιωτικό» χαρακτήρα, π.χ. σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια, φυλακές, κλπ) σε καθαρά οικονομικού (και κερδοσκοπικού) χαρακτήρα εταιρεία, υποκείμενη στους στόχους του Υπερταμείου και της άμεσης θυγατρικής αυτού εταιρείας ΕΔΗΣ ΑΕ, με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, σκοπούς και τρόπο λειτουργία, που όμως δεν συνάδουν με τους σκοπούς και τη λειτουργία της ΚΤΥΠ ΑΕ ούτε και με το έργο που αυτή επιτελεί. Τουναντίον προκαλούνται σοβαρότατα ερωτηματικά σε πολλά «θολά» ή/και αδιευκρίνιστα σημεία, των οποίων μάλιστα η «διευκρίνιση», τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, εναπόκειται στα ΔΣ των άνω κερδοσκοπικών εταιρειών που θα ελέγχουν την ΚΤΥΠ ΑΕ σύμφωνα με τις ευρύτατες ευχέρειες που τους παρέχει ο άνω Νόμος.
Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά θέτουμε υπόψιν σας κάποια από αυτά:
- Πως θα διασφαλιστεί τυπικά και ουσιαστικά, η δυνατότητα ανάθεσης έργου στην ΚΤΥΠ ΑΕ από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως μέχρι τώρα προβλεπόταν από τις σχετικές ειδικές ρυθμίσεις εποπτείας του φορέα και ανάθεσης έργου σε αυτόν?
- Εφόσον η ΚΤΥΠ ΑΕ λειτουργεί υπό την ομπρέλα των οικονομικού και κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΕΔΗΣ ΑΕ και Υπερταμείου, λειτουργούσα με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ποιες θα είναι οι πηγές εσόδων της, αφού η ίδια δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα (ούτε καν εισπρακτικό)? Πως θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση του φορέα από το Ελληνικό Δημόσιο (Τακτικός προϋπολογισμός, ΠΔΕ,  άλλοι χρηματοδοτικοί φορείς του Δημοσίου των οποίων το έργο υλοποιεί ο φορέας), για την κάλυψη των μισθολογικών και λειτουργικών του αναγκών, καθώς και για την εκτέλεση των έργων?
- Τυχόν χρηματοδότηση ή επιχορήγηση της ΚΤΥΠ ΑΕ από το Δημόσιο μήπως έρχεται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αφού σύμφωνα με το αρ. 197 § 12 «Οποιαδήποτε ρύθμιση δυνάμει της οποίας το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει οποιασδήποτε μορφής οικονομική ενίσχυση σε δημόσια επιχείρηση, η οποία μεταβιβάζεται στην Εταιρεία ή στις άμεσες θυγατρικές της, πρέπει να συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων»? Ποιος και με ποια κριτήρια θα το κρίνει αυτό (βάσει π.χ της παρ. 10 του ιδίου άρθρου και υπό στενή «εποπτεία»)? Και εν πάση περιπτώσει γιατί η χρηματοδότηση του έργου και της λειτουργίας της ΚΤΥΠ ΑΕ που αφορά σε βασικές (κτηριακές)  δημόσιες υποδομές που αφορούν σε συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών, υποχρεώσεις και λειτουργία του Κράτους (π.χ. δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, υγεία, απονομή δικαιοσύνης, κλπ) και που κυριολεκτικά αποτελούν δημόσιες υπηρεσίες να τίθενται εν αμφιβόλω? Υπάρχουν άραγε «κρυφές» σκέψεις για απόδοση του έργου της ΚΤΥΠ ΑΕ σε ιδιωτικούς φορείς?
- Το γεγονός ότι η ΚΤΥΠ ΑΕ θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια υπό τα οποία θα λειτουργεί, τι έσοδα θα εμφανίζει στον ισολογισμό της και τι δαπάνες? Ποια θα είναι τα αποτελέσματα χρήσης? Υπάρχει ή όχι η νομική αλλά και πραγματική πιθανότητα πτώχευσής της?
- Αν η ΚΤΥΠ ΑΕ στον ισολογισμό της εμφανίζει ζημίες, πως αυτές θα ενσωματώνονται στον ισολογισμό της ΕΔΗΣ ΑΕ και του Υπερταμείου? Αφού η ΚΤΥΠ ΑΕ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, θα συμπεριλαμβάνεται άραγε στο παθητικό των ισολογισμών των άνω εταιρειών? Και τι μέτρα θα λάβουν οι «μητρικές» εταιρείες?
- Πως η ΚΤΥΠ ΑΕ θα συνεχίσει να μπορεί να υλοποιεί δημόσιου χαρακτήρα υπηρεσίες τις οποίες σήμερα αυτοτελώς και αυτοδίκαια παρέχει, όπως η συγκρότηση επιτροπών (καταλληλότητας, διαγωνισμού, παραλαβής των έργων), η πραγματοποίηση ελέγχων (προσεισμικών, ενεργειακής απόδοσης και γενικά αυτοψιών εκτάκτων ή μη σε δημόσια κτήρια), σύναψη συμβάσεων για την εκτέλεση έργου, σύναψη προγραμματικών συμβάσεων και ότι άλλο συναφές προσδιορίζεται στον ιδρυτικό νόμο του φορέα ή προκύπτει από το πλαίσιο λειτουργίας του?
- Πως θα συνεχίσει να εκτελεί χρέη «Αναθέτουσας Αρχής», «Προϊσταμένης Αρχής» και «Διευθύνουσας Υπηρεσίας» καθώς και «Πολεοδομικής Υπηρεσίας», ιδιότητες βάση των οποίων σήμερα μπορεί να επιτελεί το έργο της όσον αφορά την ανάθεση και την εκτέλεση των έργων?
­­­- Ποιο εργασιακό καθεστώς θα διέπει τους εργαζόμενους, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα που έχουν σήμερα? Η διάταξη της παρ. 9 του αρ. 197 έχει μία τουλάχιστον «περίεργη» διατύπωση: «Η μεταβίβαση των μετοχών των δημοσιών επιχειρήσεων στην ΕΔΗΣ δεν επηρεάζει αφ’ εαυτή τους όρους εργασίας των υπαλλήλων των εν λόγω δημοσίων επιχειρήσεων.» Περαιτέρω και σε διάφορες διατάξεις του Νόμου, γίνεται λόγος για «μείωση λειτουργικών εξόδων», για μετατάξεις, αποσπάσεις, κανονισμούς, κλπ, με ευρύτατη ευχέρεια των Διοικήσεων των άνω ΑΕ (ενδεχομένως μεν, παρανόμως δε κατά την άποψή μας) να προβαίνουν σε μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας των εργαζομένων. Υπάρχουν και άλλες ασάφειες όπως για παράδειγμα: θα μπορούν να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι, όπως όλοι οι εργαζόμενοι του Δημοσίου, στην κινητικότητα από και προς υπηρεσίες των υπουργείων, των δήμων και σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα? Και πολλά άλλα!

ΕΠΕΙΔΗ
Το σωματείο μας εδώ και ένα χρόνο, ιδιαίτερα μετά την ένταξη του φορέα ¨Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.¨ στο Υπερταμείο, έχει εκφράσει και υποβάλει στα αρμόδια υπουργεία (Υποδομών και Οικονομικών) καθώς και στα κόμματα, σειρά συγκεκριμένων, βάσιμων και εμπεριστατωμένων επιχειρημάτων με τα οποία έκανε σαφές, ότι ο δημόσιος φορέας στον οποίο εργαζόμαστε δεν μπορεί και δεν πρέπει να ενταχθεί σε αυτό το μηχανισμό.
Σήμερα και μετά από ένα χρόνο αδιάλειπτων προσπαθειών και αγώνων, όλοι με όσους συζητήσαμε (αρμόδια υπουργεία, κόμματα), ακόμα και οι θεσμοί, στην σχετική με το θέμα συζήτηση που έγινε το Νοέμβριο του 2016 σε επίπεδο κλιμακίων κυβέρνησης-θεσμών, είτε ευθαρσώς διατυπώνουν, είτε σιωπηρά αποδέχονται, ότι η ένταξη του φορέα «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» στην ΕΔΗΣ ΑΕ και στο λεγόμενο Υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων ήταν λάθος!!.
Άλλωστε είναι προφανές ότι ένας φορέας όπως η «ΚΤΥΠ Α.Ε.» δεν μπορεί να υπηρετήσει τους σκοπούς του Υπερταμείου, που είναι καθαρά οικονομικοί και στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων και στην αύξηση της αξίας των μετοχών των επιχειρήσεων του Δημοσίου.
Από όσα προαναφέραμε είναι κατά την γνώμη μας πασιφανές γιατί όλοι σήμερα συνομολογούν ότι ήταν λάθος η ένταξη του φορέα στο Υπερταμείο και πιστεύουμε ότι καθιστούν απόλυτα δίκαιη την απαίτησή μας το «λάθος» να επανορθωθεί, με την ουσιαστική απένταξη του φορέα από την ΕΔΗΣ ΑΕ και το Υπερταμείο καθώς και  του συνόλου των υπαλλήλων που  υπηρετεί σε αυτόν. 
Διαφορετικά  κινδυνεύει άμεσα να πληγεί η ομαλή συνέχεια του έργου σε κρίσιμες υποδομές για την κοινωνία, να υπονομευθεί ο δημόσιος έλεγχος στον προγραμματισμό και στην εκτέλεση των κτηριακών έργων του Δημοσίου, και να τεθούν σε κίνδυνο οι θέσεις και οι όροι εργασίας τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, εξειδικευμένου στα δημόσια έργα και στις δημόσιες κτηριακές υποδομές.

Το βασικότερο όλων όμως είναι ότι η ένταξη της ΚΤΥΠ ΑΕ στην ΕΔΗΣ ΑΕ και στο Υπερταμείο όχι μόνον δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς της λειτουργίας της αλλά, αντιθέτως, φαλκιδεύει τις δημόσιες κτιριακές υποδομές σε ευαίσθητους τομείς του στενού δημόσιου τομέα και δη αυτού που εξυπηρετεί συνταγματικά κατοχυρωμένες λειτουργίες του κράτους. Την Παιδεία, την Υγεία, τη Δικαιοσύνη.
Και σε αυτό πρέπει όλοι να λάβουν θέση.

Είναι δε υπαρκτή η πιθανότητα προσβολής εκτελεστών διοικητικών πράξεων που θα εκδοθούν στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4389/2016 κάτι το οποίο θα δημιουργήσει πληθώρα δικαστικών διενέξεων τόσο Διοικητικής όσο και σε Αστικής (εργατικής) φύσεως.ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ
ΖΗΤΑΜΕ
Να ληφθούν ΑΜΕΣΑ οι κατάλληλες πρωτοβουλίες ώστε να διορθωθεί το «λάθος», με την -δια Νόμου- απένταξη της ΚΤΥΠ ΑΕ από την ΕΔΗΣ ΑΕ και το Υπερταμείο.

Καλούμε δε όλους τους φορείς στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να λάβουν θέση στο τεράστιο και ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα, που δημιουργεί η ένταξη της ΚΤΥΠ ΑΕ στην ΕΔΗΣ και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. (αποκαλούμενη ως Υπερταμείο).

Αθήνα, ………………….

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΣ
          ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜ.                                        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.

                 (6977-674562)                                                       (6971-900537)

ΑΔΕΔΥ: Άμεση απένταξη της "Κτ. Υπ. ΑΕ" από το υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Να απενταχθεί η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ από το Υπερταμείο Ιδιωτικοποιήσεων – Όχι στην εκποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» (ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ), που προήλθε από τη συγχώνευση των εταιρειών «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ» (ΟΣΚ ΑΕ), «Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων» (ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ), του τεχνικού τμήματος της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου (τεχν. ΚΕΔ) και της «Θέμις Κατασκευαστική ΑΕ», είναι ο μοναδικός συγκροτημένος τεχνικός φορέας του Δημοσίου για τις δημόσιες κτιριακές υποδομές της χώρας (σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια, σωφρονιστικά καταστήματα, κ.ά.).

Κύριος σκοπός της ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ είναι η μελέτη και δημοπράτηση έργων, η απόκτηση γης, η κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση και ο εξοπλισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος. Η ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ ελέγχεται αποκλειστικά από το Δημόσιο, είναι απόλυτα χρηματοδοτούμενη από το Κράτος, ενώ οι υπηρεσίες που παρέχει δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Μετά την ψήφιση του Ν.4389/2016 η διαχείριση της μετοχής του Δημοσίου στην ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ ανατίθεται στη συνιστάμενη με τον άνω Νόμο Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ ΑΕ), θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμέτοχων και Περιουσίας Α.Ε. (αποκαλούμενη Υπερταμείο), που συστήθηκε με τον ίδιο Νόμο.

Η ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ:

1) Δεν είναι κερδοσκοπική επιχείρηση και δεν έχει δικά της έσοδα από ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν «πωλεί» τις υπηρεσίες της στο Δημόσιο ή τρίτους, παρά χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Δημόσιο.

2) Ουσιαστικά και τυπικά, στη βάση των σκοπών της και του υφιστάμενου νομικού πλαισίου λειτουργίας της, ασκεί καθήκοντα υπηρεσίας του Δημοσίου, παρέχοντας δημόσιου χαρακτήρα έργο (ελέγχου, ανάθεσης και προγραμματισμού) στον τομέα των κτιριακών του υποδομών,

Με αυτά ως δεδομένα, η υπαγωγή της στο Υπερταμείο συνιστά πλήρη μεταμόρφωσή της από υπηρεσία του στενού Δημόσιου Τομέα που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον σχετικά με τις κτιριακές υποδομές φορέων του Δημοσίου (που ουδαμώς δύνανται να αποκτήσουν «ιδιωτικό» χαρακτήρα, π.χ. σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια, φυλακές, κλπ.)σε καθαρά οικονομικού (και κερδοσκοπικού) χαρακτήρα εταιρεία. Η νέας μορφής αυτή εταιρεία θα υπόκειται στους στόχους του Υπερταμείου και της άμεσης θυγατρικής της ΕΔΗΣ ΑΕ, με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, σκοπούς και τρόπο λειτουργίας, που όμως δεν συνάδουν με αυτούς της ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ, ούτε και με το έργο που αυτή επιτελεί.

Η ένταξη της ΚΤΥΠ ΑΕ στην ΕΔΗΣ ΑΕ και στο Υπερταμείο, όχι μόνον δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς της λειτουργίας της αλλά, αντιθέτως, φαλκιδεύει τις Δημόσιες Κτιριακές Υποδομές σε ευαίσθητους τομείς του στενού Δημόσιου Τομέα και δη αυτού που εξυπηρετεί συνταγματικά κατοχυρωμένες λειτουργίες του κράτους: την Παιδεία, την Υγεία, τη Δικαιοσύνη. Κινείται στο γενικότερο πλαίσιο της εκποίησης της δημόσιας περιουσίας, της ιδιωτικοποίησης τομέων του Δημοσίου και της εμπορευματοποίησης κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών, στο βωμό της εξυπηρέτησης των μνημονιακών δεσμεύσεων, του χρέους και των επιταγών της ΕΕ, του ΔΝΤ και των δανειστών.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, ενώνει τη φωνή της με τους εργαζόμενους στην ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ, απαιτώντας:
Την ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΝΤΑΞΗ του μοναδικού συγκροτημένου τεχνικού-κατασκευαστικού φορέα του κράτους από το Υπερταμείο Ιδιωτικοποιήσεων.
Τη ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ και ΕΝΙΣΧΥΣΗ του Δημόσιου χαρακτήρα, των αρμοδιοτήτων, της κρατικής χρηματοδότησης και του έργου της ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ, στην κατεύθυνση της καθολικής παροχής δημόσιων δωρεάν σύγχρονων & ασφαλών κτιριακών υποδομών (σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια, κ.ά.).
Τη ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας κοινή σύσκεψη των Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής,αντιπροσωπίας του Δ.Σ. της ΑΣΓΜΕ και του Σωματείου Εργαζομένων στην Κτιριακές Υποδομές-Κτ.Υπ. Α.Ε. (πρώην «ΟΣΚ», «ΔΕΠΑΝΟΜ» και «Θέμις Κατασκευαστική»). Μετά την αλληλοενημέρωση για τα θέματα που αφορούνκυρίως τις Κτιριακές Εγκαταστάσεις των Σχολείων, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα παρακάτω θέματα  Αναλυτικά

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ "ΚΤ.ΥΠ ΑΕ" ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΗ ΚΩ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για τις αυτοψίες κλιμακίων μηχανικών της «Κτιριακές Υποδομές» στην Κω.


Κλιμάκια μηχανικών της «Κτιριακές Υποδομές» (πρώην ΟΣΚ. ΔΕΠΑΝΟΜ. ΘΕΜΙΣ, τ. ΚΕΔ) αναχώρησαν για την Κω, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ελέγχους σε σχολικά κτίρια και στις μονάδες Υγείας του νησιού, ανταποκρινόμενοι για ακόμα μια φορά άμεσα και ουσιαστικά στις έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν από το μεγάλο σεισμό. 


Όπως έχουμε τονίζει κατ΄επανάληψη, σε μία περιοχή και μία περίοδο έντονης σεισμικής δραστηριότητας, το κράτος οφείλει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στον τομέα της αντισεισμικής προστασίας. Οι Κτιριακές Υποδομές είναι ο μοναδικός συγκροτημένος τεχνικός φορέας του Δημοσίου που οι εργαζόμενοί του έχουν την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την ετοιμότητα να ανταποκριθούν παράλληλα με το τρέχον έργο, σε εκτεταμένους Προσεισμικούς και μετασεισμικούς ελέγχους και τις αναγκαίες παρεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια, νοσοκομεία και γενικότερα σε κάθε δημόσιο κτίριο. 


Τονίζουμε για ακόμα μία φορά ότι, ειδικά οι Προσεισμικοί έλεγχοι θα πρέπει να επισπευστούν και αυτό απαιτεί να απεμπλακούν από τους γενικότερους ελέγχους κτιρίων (ενεργειακούς και άλλους) που γίνονται με στόχο την ένταξη κτιρίων σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Όπως δείχνει και ο σημερινός σεισμός στην Κω αλλά και ο προηγούμενος στη Μυτιλήνη, κάθε καθυστέρηση ή κωλυσιεργία στους προσεισμικούς ελέγχους και γενικότερα στην λήψη πλέγματος μέτρων αντισεισμικής προστασίας, στοιχίζει ανθρώπινες ζωές και τραυματισμούς, ενώ προκαλεί εκτεταμένες και ανυπολόγιστες καταστροφές.

  


Είναι καθοριστικής σημασίας ζήτημα να έχει το κράτος ένα συγκροτημένο τεχνικό φορέα όπως οι «Κτιριακές Υποδομές», ο οποίος να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις σημαντικές ανάγκες της κοινωνίας για σύγχρονα και ασφαλή δημόσια σχολεία, νοσοκομεία και άλλα δημόσια κτίρια, στις κατεπείγουσες ανάγκες προσεισμικών ελέγχων και παρεμβάσεων, αλλά και στις έκτακτες ανάγκες που δυστυχώς προκύπτουν, όπως ο πρόσφατος σεισμός στη Μυτιλήνη και ο σημερινός στην Κω. Οι εργαζόμενοι έχοντας πλήρη επίγνωση αυτής της κατάστασης και αυτών των αναγκών, θεωρούμε απαράδεκτη την ένταξη του δημόσιου φορέα που εργαζόμαστε στο Υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων και αγωνιζόμαστε για:1.ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΝΤΑΞΗ του μοναδικού συγκροτημένου τεχνικού-κατασκευαστικού φορέα του κράτους από το Υπερταμείο Ιδιωτικοποιήσεων.
2.ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ και ΕΝΙΣΧΥΣΗ του Δημόσιου χαρακτήρα, των αρμοδιοτήτων, της κρατικής χρηματοδότησης και του έργου μας, στην κατεύθυνση της καθολικής παροχής δημόσιων δωρεάν σύγχρονων & ασφαλών κτιριακών υποδομών (σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια κ.ά.).
3.ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ της δουλειάς και των εργασιακών μας δικαιωμάτων.


Για το Δ.Σ. του Σωματείου

         Ο πρόεδρος                                                 Ο γεν. γραμματέας
                Μανώλης  Δανδουλάκης                              Σάκης Παπαδόπουλος
                       6977-674562                                                  6971-900537


Και η ΑΔΕΔΥ στο πλευρό των εργαζομενων στην "ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε."


Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στηρίζει τον αγώνα του Σωματείου των εργαζομένων στις κτιριακές υποδομές ενάντια στην ένταξή τους στο Υπερταμείο. 

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ "ΚΤ.ΥΠ ΑΕ"    


                                             Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410 ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: Να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων της εταιρεία “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” (ΚΤΥΠ ΑΕ), ο δημόσιος κοινωνικός της χαρακτήρας.

Η εταιρεία “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” (ΚΤΥΠ ΑΕ), που προήλθε από την συγχώνευση-συγκόλληση των εταιρειών Ο.Σ.Κ. Α.Ε., ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε., τεχν.ΚΕΔ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος τεχνικός φορέας του Δημοσίου για τις δημόσιες κτιριακές υποδομές της χώρας (σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια, σωφρονιστικά καταστήματα, κ.ά.).
Το ισχύον νομικό καθεστώς λειτουργίας της, οι σκοποί της, οι οριζόμενοι με νόμο τρόποι εξυπηρέτησης των σκοπών της, η επόπτευση της από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι καθορισμένες σχέσεις με τα υπουργεία και τους φορείς του Δημοσίου, οι πόροι της και oι τρόποι χρηματοδότησής της, καθόριζαν και διασφάλιζαν ως ένα βαθμό το έργο και τις υπηρεσίες που παρείχε ως Δημόσιος φορέας, έως την ένταξη της εταιρείας στο Υπερταμείο.
Η τεχνική ωρίμανση λύσεων, η εξεύρεση οικοπέδων, η χωροθέτηση, η μελέτη και δημοπράτηση έργων, οι προδιαγραφές των δημοσίων κτηριακών κατασκευών, ο έλεγχος των υπαρχόντων δημοσίων κτηρίων, ο προγραμματισμός των αναγκαίων παρεμβάσεων σε αυτά, η επίβλεψη των έργων, η οικονομική-νομική-τεχνική διαχείριση της κατασκευής δημοσίων κτηρίων, καθώς και η παραλαβή αυτών, αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του έργου της εταιρείας, το οποίο μόνο Δημόσιοι Φορείς και Υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν, στη βάση ενός συγκεκριμένου και σαφώς καθορισμένου νομικού πλαισίου, που θα το διασφαλίζει.
Με την ένταξη της εταιρείας ΚΤΥΠ Α.Ε. στο Υπερταμείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο ίδρυσης αυτού και των θυγατρικών του, όπως η ΕΔΗΣ Α.Ε. στην όποια εντάσσεται η ΚΤΥΠ Α.Ε., διαπιστώνουμε ότι:
1.Η εταιρεία χάνει τελείως τον χαρακτήρα και τις αρμοδιότητές της ως φορέας του Δημοσίου. Σύμφωνα με την παρ.4 του αρθρ.184 του ν.4389/27.05.2016 «Η εταιρεία (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., της οποίας θυγατρική είναι η ΕΔΗΣ Α.Ε.) δεν ανήκει στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα,..».
2.Καταργείται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο λειτουργίας της ΚΤΥΠ Α.Ε., η επόπτευσή της από το υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ, καθώς και οι σχέσεις της με τα υπουργεία & φορείς του Δημοσίου που μπορούσαν να αναθέτουν έργο σε αυτήν. Σύμφωνα με την παρ.3 του αρθρ.184 του ν.4389/27.05.2016 «Η εταιρεία (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., της οποίας θυγατρική είναι η ΕΔΗΣ Α.Ε.) διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920».  
3.Ο σκοπός της ΚΤΥΠ Α.Ε., όπως αυτός ορίζεται στην παρ.2.1 του αρθρ. 132 του ν.4199/2013, δεν περιλαμβάνεται στους προσδιορισμένους σκοπούς του υπερταμείου και της ΕΔΗΣ Α.Ε. Συγκεκριμένα: Στην παρ. 1 του αρθρ. 185 του ν.4389/27.05.2016 ως σκοπός του υπερταμείου ορίζεται: “Ειδικότερα, η Εταιρεία (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχειά προκειμένου να: (α) συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και (β) συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας..”. Στην παρ. 2 του άρθρου 197 του ιδίου νόμου αναφέρεται ότι “Σκοπός της ΕΔΗΣ είναι να κατέχει τις συμμετοχές του κράτους σε δημόσιες επιχειρήσεις, να διαχειρίζεται επαγγελματικά και να επαυξάνει την αξία των συμμετοχών αυτών και να τις αξιοποιεί σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές ....” και καταλήγει “Οι δημόσιες επιχειρήσεις που ελέγχονται από την ΕΔΗΣ: (α) υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία, σύμφωνα με τους κανόνες της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, (β) υλοποιούν και υποστηρίζουν τις εφαρμοστέες τομεακές πολιτικές της Κυβέρνησης, (γ) αναλαμβάνουν κατόπιν ανάθεσης την παροχή υπηρεσιών Γενικού και Γενικού Οικονομικού ενδιαφέροντος (ΥΓΟΣ), ενδεικτικά μέσω της εκτέλεσης υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις κοινές άξιες της Ένωσης”.
Είναι προφανές ότι οι σκοποί του υπερταμείου και των θυγατρικών εταιρειών του είναι καθαρά οικονομικοί και στοχεύουν στην αύξηση της άξιας των μετοχών τους δηλαδή την κερδοφορία, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να προέλθει από την μετατροπή πάγιων δημοσίων υπηρεσιών σε εμπορεύσιμη αξία με πιθανότατα μοναδικό «πελάτη» το Ελληνικό Δημόσιο που θα πληρώνει αδρά γι' αυτές και χωρίς την δυνατότητα έλεγχου του σε αυτές. Τα όσα επίσης, αναφέρονται στο νόμο περί ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ελεύθερης αγοράς και εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, εκτός των προαναφερόμενων, καθιστούν ενδεχομένως απαγορευτική κάθε προσπάθεια ουσιαστικής σχέσης της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο. Όσον αφορά στα σχέδια «ανάπτυξης»-κερδοφορίας της εταιρείας που έχουν στο μυαλό τους αυτοί που την ενέταξαν στο υπερταμείο, πέραν της «διαχείρισης» των περιουσιακών της στοιχείων –που και αυτά είναι ως επί το πλείστον σχολεία ή απαλλοτριωμένα οικόπεδα για σχολεία-, δεν καταλαβαίνουμε ούτε κατά προσέγγιση ποια μπορεί να είναι ! Σε κάθε περίπτωση, τα επιχειρησιακά και άλλα σχέδια και Κανονισμοί που εκπονηθούν στο νέο καθεστώς, θα διέπονται από τους νόμους της «ελεύθερης αγοράς» και του «ελευθέρου ανταγωνισμού», γεγονός που καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε σχέση με το μεγαλύτερο μέρος των σημερινών της δραστηριοτήτων της ΚΤΥΠ Α.Ε. ως τεχνικού φορέα του Δημοσίου.
Με την ένταξη της εταιρείας στο υπερταμείο είναι «στον αέρα» η επιχορήγησή της από το ΠΔΕ και από τον τακτικό προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν άμεσα τόσο η αποπληρωμή των έργων όσο και η μισθοδοσία των εργαζομένων. Δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για το τι θα γίνει, σε μια εταιρεία που δεν έχει και προφανώς δεν μπορεί να έχει, ίδια έσοδα-κέρδη.
Συνεπώς:
1.Το μεγαλύτερο μέρος των έργων και υπηρεσιών που η εταιρεία ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. έχει σήμερα ως τεχνικός φορέας του Δημοσίου, δεν μπορεί να συνεχιστεί μετά την ένταξη της στο ΕΔΗΣ.
2.Τα δικαιώματα & οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων δεν διασφαλίζονται. Είναι προφανής και άμεσος ο κίνδυνος οι εργαζόμενοι να μην πληρωθούν, γιατί σύμφωνα με τον νόμο δεν θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι μισθοί τους από τον τακτικό προϋπολογισμό –όπως και συνολικότερα οι δαπάνες του φορέα.
       Με αυτά τα δεδομένα ο Δημόσιος φορέας οδηγείται σε κλείσιμο και οι εργαζόμενοι στην απόλυση, ενώ σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και άλλες σημαντικές δημόσιες κτιριακές υποδομές στην πλήρη εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση. 

Ερωτάται ο Υπουργός, τι προτίθεται να κάνει ώστε:
·  Να απενταχθεί άμεσα ο φορέας από το Υπερταμείο και να διασφαλιστούν και να ενισχυθούν ο Δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας, το έργο του και η κρατική χρηματοδότηση, για την καθολική παροχή δημόσιων δωρεάν σύγχρονων και ασφαλών σχολείων, νοσοκομείων και άλλων δημοσίων κτιρίων.
·  Να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.


Οι Βουλευτές

Χρήστος Κατσώτης
Γιάννης Γκιόκας
Λιάνα Κανέλλη

Διαμάντω Μανωλάκου

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

          Στην «Καθημερινή της Κυριακής» 25/6/17 ο κ. Ζούλας επανήλθε με νέο άρθρο του κατά των εργαζομένων στις Κτιριακές Υποδομές (πρώην ΟΣΚ, ΘΕΜΙΣ, ΔΕΠΑΝΟΜ, τεχν.ΚΕΔ). Αυτή τη φορά πήρε αφορμή όπως αναφέρει από «επιστολές δύο (2) εργαζομένων προς τη Διοίκηση», στις οποίες «ζητούν εναγωνίως να τους ανατεθεί κάποια δουλειά». Στη συνέχεια ο αρθρογράφος «κάνει την τρίχα τριχιά» και φτάνει στο συμπέρασμα ότι «στη συντριπτική τους πλειονότητα, τόσο οι νέοι όσο και οι παλιότεροι υπάλληλοι δεν έχουν κανένα αντικείμενο εργασίας» !!     Επειδή μάλιστα ακόμα και ο ίδιος κατάλαβε ότι θέλει υποστήριξη το άλμα λογικής του», πρόσθεσε στο άρθρο ένα «ανώνυμο μάρτυρα-παλιό εργαζόμενο της ΚτΥπ» ο οποίος «δηλώνει μεταξύ άλλων» ότι «αρκούν 80-100 υπάλληλοι για να βγει η δουλειά και οι υπόλοιποι είτε είναι στα κυλικεία είτε προσπαθούν να σκοτώσουν το χρόνο τους στα γραφεία τους». Βέβαια ο κ. Ζούλας «ξέχασε» ότι και στα προηγούμενα άρθρα του πάλι τον ίδιο «ανώνυμο μάρτυρα» επικαλούνταν που δήλωνε πάλι τα ίδια και εντέλει αποδείχτηκε ότι ήταν εγκάθετος της προηγούμενης Διοίκησης και συνυπεύθυνος για τη μνημονιακή συγχώνευση, τις εκατοντάδες εφεδρείες και απολύσεις και το σύνολο των προβλημάτων που «κληρονόμησε» η Κτ.Υπ. 
Θεωρούμε απαράδεκτο και άκρως αντιδεοντολογικό, να επιλέγει ένα δημοσιογράφος πρώτα το αποτέλεσμα στο οποίο θέλει ή κάποιοι θέλουν να καταλήξει –και εν προκειμένω είναι το κλείσιμο της δημόσιας Κτ.Υπ. και οι απολύσεις-  και κατόπιν να χρησιμοποιεί «κατά το δοκούν» πραγματικά και μη προβλήματα, «ανώνυμους μάρτυρες» και περιορισμένα περιστατικά (όπως οι επιστολές 2 εργαζομένων), για να καταλήξει γενικεύοντας στο πολυπόθητο αποτέλεσμα.  Μάλιστα ο κ. Ζούλας φτάνει στο σημείο να επικαλεστεί το σεισμό στη Μυτιλήνη για να ρίξει ευθύνες «επί δικαίων και αδίκων», χωρίς καν να μπει στον κόπο να μάθει ότι από το 2006 ο τότε ΟΣΚ είχε απευθύνει επιστολή στους αρμόδιους για τις επισκευές που χρειάζονταν στο σχολείο της Βρίσας, ένα σχολείο που είχε κατασκευαστεί πολύ προ του 1959 χωρίς βέβαια αντισεισμικό κανονισμό. Ούτε βέβαια θεώρησε αναγκαίο να αναφέρει ότι πολυμελή κλιμάκια της Κτ.Υπ. βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο νησί και έκαναν ελέγχους σε 71 σχολεία, ένα κτήριο νοσοκομείου, 4 κέντρα υγείας και 6 παιδικούς σταθμούς , ενώ συνεχίζουν τους ελέγχους. Επισημαίνεται ότι την επομένη μέρα από τον σεισμό τα κλιμάκια μηχανικών της ΚΤΥΠ ολοκλήρωσαν αυθημερόν τις αυτοψίες στα 16 σχολικά συγκροτήματα που ήταν εξεταστικά κέντρα, δίνοντας τη δυνατότητα ασφαλούς διενέργειας των Πανελληνίων σε αυτά. Συνεπώς η αντίληψη του αρθρογράφου περί αποστολής κλιμακίων «κατόπιν εορτής» για καταγραφή των ζημιών στερείται λογικήςΠαράλληλα πραγματοποιείται πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος σε περιοχές της Αττικής καθώς και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.              
Τα κατασκευαζόμενα έργα σε εξέλιξη ανέρχονται σε 106, οι τρέχουσες μελέτες για το 2017 είναι 61 και  85 είναι σε εξέλιξη. Αυτά τα στοιχεία όμως όπως και πολλά άλλα που αποδεικνύουν αν πράγματι έχουν δουλειά οι εργαζόμενοι, δεν ενδιαφέρουν προφανώς τον αρθρογράφο.
Οι εργαζόμενοι στην Κτ.Υπ. με αλλεπάλληλες ενέργειες έχουμε απαιτήσει και απαιτούμε να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του δημόσιου φορέα και την αξιοποίηση του προσωπικού, τη διασφάλιση και ενίσχυση του αντικειμένου, της χρηματοδότησης και του έργου, των προσεισμικών ελέγχων και επισκευών, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις σημαντικές ανάγκες τη κοινωνίας για δημόσια, δωρεάν, σύγχρονα & ασφαλή σχολεία, νοσοκομεία και άλλα δημόσια κτίρια. Όμως αυτό τον αγώνα τον δίνουμε στην κατεύθυνση υπεράσπισης και ενίσχυσης του μοναδικού συγκροτημένου δημόσιου φορέα του κράτους, που έχει την εμπειρία, την τεχνογνωσία και το δυναμικό να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες. Και αυτό είναι σε πλήρη αντίθεση με την «αγωνία» που διαπνέει το άρθρο του κ. Ζούλα για το «ποιος ακριβώς επενδυτής θα αγοράσει την εταιρία» στο υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων…   
                                   Το Δ.Σ. του Σωματείου